Skip to main content

Puhujat

Mikko Auranen

Asiantuntija, Tampereen yliopisto

Esityksen abstrakti

Seinäjoen yliopistokeskuksen luokka uusittiin soveltumaan paremmin monipaikkaiseen opetus- ja kokouskäyttöön. Viiden yliopiston yhteiskäyttö pyrittiin huomioimaan budjetin puitteissa. Esityksessä kuvataan käyttöselvitys- ja hankintaprosessin vaiheet.

Esittely

Asiantuntija, Seinäjoen yliopistokeskus, Tampereen yliopisto.

Minttu Hapuli

IT-arkkitehti, Tampereen yliopisto

Esityksen abstrakti

Ohjelmistohankinnan uusi haaste ovat tekoälypalvelut ja -ohjelmistot, sekä vanhat tutut ohjelmistot tekoälymausteilla. Mitkä ovat tekoälyohjelmistojen hankinnan riskit? Millä ehdoilla hankinta on turvallisempi tehdä?

Esittely

IT-alalla kolme vuosikymmentä takana, viime vuodet olen työskennellyt IT-alan sopimus- ja lisenssienhallinnassa sekä ohjelmistohankinnassa. Vaatimustenmukaisuus, tietosuoja ja tietoturva ovat sydäntä lähellä.

Ari Hirvonen

Digijohtaja, Jyväskylän yliopisto

Esityksen abstrakti

Tässä esityksessä on tarjolla katsaus keskeisimpiin muutosilmiöihin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin yliopistojen IT-kentässä. Lisäksi luodaan katsaus FUCIO-verkoston tulevan vuoden tavoitteisiin.

Esittely

Ari Hirvonen vastaa Jyväskylän yliopiston digitaalisesta strategiasta, IT:stä, kokonaisarkkitehtuurista ja tietoturvasta. Lisäksi hän toimii FUCIO-verkoston puheenjohtajana ja hoitaa useita kansallisia tehtäviä korkeakoulutuksen digitalisaation alueella. Dosentti Hirvosella on laaja kokemus myös liiketoiminnan johtamisesta.

Tessaliina Iltanen

Erityisasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu

Esityksen abstrakti

Esityksessä tarkastellaan Oppijanumeron hyödyntämistä korkeakouluissa sekä eri viranomaisten toiminnassa. Oppijanumeroa hyödynnetään oppijoiden yksilöinnissä henkilötunnusten sijaan, koska kaikilla oppijoilla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Esittely

Työskentelen erityisasiantuntijana Turun ammattikorkeakoulun Koulutuksen palveluissa. Työtehtävät painottuvat Peppi-opintotietojärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen, ristiinopiskeluun ja sen kehittämiseen, viranomaistiedonkeruihin, opintohallintoon sekä toimin useissa kansallisissa verkostoissa.

Sami Konttinen

Kehityspäällikkö, Itä-Suomen yliopisto

Esityksen abstrakti

Tarkoituksena käydä läpi Itä-Suomen Yliopiston (kehittämis)projektitoiminnan kyvykkyyden kehittymistä yksittäisistä projekteista kohti laadukasta projekti- ja salkunhallinnan toimintaa.

Esittely

Toimin Itä-Suomen yliopistossa kehityspäällikkönä Yliopistopalvelujen Digipalvelut yksikössä Vastuualueina mm. Kokonaisarkkitehtuuri ja sen hallinta, asiakasratkaisujen ratkaisusuunnittelu sekä projekti- ja salkunhallinta.

Pasi Kytöharju

IT-päällikkö, Tampereen yliopisto

Esityksen abstrakti

Tutkimuksen IT:n tukitehtävät ovat usein organisaatiota poikkileikkaavia. Esityksessä kuvataan virtuaalitiimeihin perustuva organisoituminen Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnossa sekä käsitellään ratkaisumalliin liittyviä haasteita ja etuja.

Esittely

Pasi Kytöharju toimii Tampereen yliopiston tietohallinnossa tutkimuksen IT:n virtuaalitiimin vastuuhenkilönä ja on perehtynyt erityisesti sensitiivisen datan käsittelyyn liittyviin kysymyksiin.

Merja Laamanen

Digitaalisen transformaatiotoimiston päällikkö, Jyväskylän yliopisto

Esityksen abstrakti

Esittelemme vuonna 2021 käyttöön otettua virtuaalista kurssitarjotinta, jossa seitsemän eurooppalaisen korkeakoulun oppimisympäristöt on liitetty toisiinsa. Kerromme kurssitarjottimen teknisestä toteutuksesta, kehitystarpeista sekä opintohallinnon prosessien haasteista.

Esittely

Digitaalisen transformaatiotoimiston päällikkö, Jyväskylän yliopisto. Pitkä kokemus digitalisaatioon liittyvästä kehittämisestä, korkeakoulujen verkostoyhteistyöstä, digitalisaatioon liittyvästä kulttuurimuutoksen tukemisesta sekä JYU:n SAFe-pohjaisen digikehittämisen koordinoinnista.

Elina Lehmijoki

IT-palvelupäällikkö, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

Esityksen abstrakti

Opi.fi hybriditukimallissa palveluntuottaja sekä korkeakoulut yhdessä muodostavat käyttäjälähtöisen tukikokonaisuuden oppijoille. Kerromme haasteet ja onnistumiset mallin käyttöönotosta. ”Miten yli 30 toimijaa pelaa yhteen”

Esittely

Olen Opin.fi-palvelun palvelupäällikkö ja ollut mukana viemässä palvelua tuotantoon marraskuusta 2023 lähtien. Jaan mielelläni kokemukset kanssanne tästä intensiivisestä kehitys ja palvelutuotannon aloitusvaiheesta.

Katja Lempinen

Erityisasiantuntija, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Esityksen abstrakti

Generatiivinen tekoäly on ottanut harppauksia eteenpäin viimeisen vuoden aikana. Sen myötä korkeakoulut ovat joutuneet tekemään nopeitakin muutoksia sisällyttääkseen tekoälyn osaksi toimintaansa ja opetustarjontaansa. Tämän esityksen pohjana olevan kyselytutkimuksen tarkoituksena on ollut kartoittaa useamman eri korkeakoulun opetushenkilökunnan kokemuksia generatiivisen tekoälyn opetuskäytöstä loppukevään 2024 aikana.

Kyselytutkimuksessa on kartoitettu kokemusten lisäksi tekoälyn opetuskäytön asenteita, odotuksia ja etiikkaa. Vastausta haettiin mm. kysymyksiin onko tekoälyn käyttö opetuksessa ja oppimisessa niin yleistä kuin kuvitellaan, mitä tekoälytyökaluja käytetään yleisimmin, onko tekoäly muuttanut opetustyön luonnetta ja millä tasolla tekoälyä kuvitellaan hyödynnettävän opetuksessa ja oppimisessa. Esityksessä esitellään kyselytutkimuksen tulokset ja havainnot.

Esittely

Katja Lempinen toimii erityisasiantuntijana SAMKissa Digivisio 2030 hankkeessa sekä muutoskoordinaattorina että käyttöönoton projektipäällikkönä. Hänellä on pitkä kokemus verkko-opetuksen kehittämisestä ja kirjastoalalta.

Katja Mankinen

Data Scientist, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

Esityksen abstrakti

Esityksessä käsitellään mm. kielimallien ja koneoppimisen mahdollisuuksia opintohallinnon tiedon rikastamisessa ja luokittelussa. Lisäksi pohditaan datan laadun merkitystä tuloksiin ja tuotettujen mallien hyödynnettävyyteen.

Esittely

Katja Mankinen (FT) on datatieteilijä, joka kehittää data-analytiikan ja koneoppimisen ratkaisuja. Tällä hetkellä hän keskittyy erityisesti kielimalleihin ja niiden sovelluksiin.

Matias Nevaranta

IT-arkkitehti, Tampereen yliopisto

Esityksen abstrakti

Ohjelmistorobotiikka (RPA) ei ole aina välttämättä ainoa tai edes tehokkain tapa ratkaista automaatiotarve. Mitä muita tapoja on, mitä teknologioita tarvitaan? Miten tekoälyä hyödynnetään ohjelmistoroboteissa? Milloin robotti kannattaa tehdä?

Esittely

Automaatiokyvykkyyksien parissa töitä tekevä IT-arkkitehti, jonka työarjessa näkyy vahvasti digitalisaatio ja tämän mahdollistavat palvelut.

Jussi Rasku

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Esityksen abstrakti

Esittelemme ’Process-as-Code’ (PaaC) lähestymistavan, jossa tekoälyagentteja ohjataan formalisoitujen prosessimallien avulla. Tämä pyrkii parantamaan niiden tarkkuutta, itseohjautuvuutta ja mukautuvuutta monimutkaisissa ympäristöissä.

Esittely

Jussi Rasku työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa Seinäjoen yliopistokeskuksella, jossa hän tutkii tekoälyä, kuten optimointi- ja hakualgoritmeja, koneoppimista sekä kielimallien integrointia ohjelmistokehityksen työnkulkuihin.

Ari Rouvari

IT-pääsihteeri, Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajat – AAPA

Esityksen abstrakti

TKI-toiminnan ja tietohallinnon yhteistyötä ja viestintää parannetaan, jotta voidaan tuottaa hyvät IT-palvelut ja tuki TKI-toiminnalle. IT-ratkaisuilla ei kannata korkeakoulujen kesken kilpailla – yhtenäiset palvelut ovat koko korkeakoulukentän etu.

Esittely

Ari Rouvari on AAPA-CIO-verkoston IT-pääsihteeri. Aiemmin johtavana kokonaisarkkitehtina hän tuotti arkkitehtuurikonsultointipalveluja erityisesti OKM:lle ja STM:lle. Hän on työskennellyt arkkitehtina myös EU-hankkeissa. Rouvari tutkii kokonaisarkkitehtuuria ja digitaalista transformaatiota Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa.

Anna Stenman

IT-palveluarkkitehti, Turun yliopisto

Esityksen abstrakti

Etsimme Turun yliopistolle uutta API gatewayta. Kävimme läpi kymmenkunta tuotetta, osa juuri sopivia ja osa ei sinne päinkään. Miten löysimme sekavasta tarjonnasta sopivan? Mitkä ominaisuudet olivat meille tärkeitä ja mille emme antaneet painoarvoa?

Esittely

Anna Stenman on toiminut Turun yliopistolla järjestelmäylläpitäjänä 10 vuotta ja sotkenut siinä ohessa kätensä melko syvälle prosessien, integraatioiden ja automaatioiden suohon. Hän pyrkii katsomaan näitä tiedonhallinnan näkökulmasta ja on aina tietojen yhtenäistämisen puolella.

Mika Suutari

Head of Learning Environment Development, Turun ammattikorkeakoulu

Esityksen abstrakti

Turun AMK:n kokemuksia generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä kohderyhmittäin. Millaisen tekoälyohjeistuksen laadimme, miten olemme lisänneet tekoälyosaamista, ja miten jaamme yhteisömme tekoälykokemuksia. Kerromme missä onnistuimme ja missä emme.

Esittely

Mika Suutari on toiminut Turun AMK:ssa vuodesta 1999 sekä opettajana että esihenkilötehtävissä. Nykyisin hän koordinoi strategista toimintaohjelmaa Opimme muuttuvassa maailmassa, toimii Digivisio-muutoskoordinaattorina, sekä edistää tekoälyn hyödyntämistä ja tekoälyosaamisen lisäämistä.

Tuomas Tauriala

IT-arkkitehti, Tampereen yliopisto

Esityksen abstrakti

TUNI uudisti runkoverkkonsa sekä virtuaalisen konesali-infransa. Funet Kampus MPLS, Fortinet-palomuurit sekä VMware VCF on Dell VxRail -konesalivirtualisointi yhdessä palvelukumppanin kanssa tuovat yksinkertaisuutta, resilienssiä ja tietoturvaa.

Esittely

IT-arkkitehti, vastuualueena palvelinvirtualisointi, konesalit ja konesaliverkot
TUNI Tietohallinto / Teknologiapalvelut

Anne-Marie Tuikka

Erityisasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu

Esityksen abstrakti

Turun AMK:ssa kerätään TKI-toiminnasta tietoa CSC:n tarjoaman JUSTUS-palvelun avulla. Kyseessä on julkaisutiedonkeruun tarpeisiin rakennettua palvelu, jota on täydennetty erillisillä tutkimusaktiviteettien ja tutkimusaineistojen kuvailutietojen tallennuspalveluilla.

Esittely

Anne-Marie Tuikka on aineistonhallinnan erityisasiantuntija Turun ammattikorkeakoulussa, jonka intohimona on TKI-toiminnan kehittäminen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti. Hänellä on vahva kokemus ICT-alan kestävyyttä ja tutkimusympäristöjä koskevien hankkeiden valmistelusta ja toteutuksesta.

Paula Vaskuri

Palvelupäällikkö, Oulun yliopisto

Esityksen abstrakti

Oulun korkeakouluyhteisössä tekoälyn opetuskäytöstä on kerätty kokemuksia Kohtaamisia tekoälyn äärellä – Ihmetellään yhdessä -webinaarisarjan parissa. Kerromme havainnoistamme ja tuomme esille myös haasteita, joita on yhdessä ihmeteltäessä havaittu tekoälyn hyödyntämisessä opetuksessa.

Esittely

Paula Vaskuri on vuodesta 2001 työskennellyt Oulun yliopistossa koulutuksen kehittämisen parissa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Nykyisin palvelupäällikkönä hän vastaa Oulun korkeakouluyhteisön digipedagogiikka- ja videopalveluiden toiminnasta.

Jarkko Vesiluoma

Principal Offensive Security Lead, Elisa Oyj

Esityksen abstrakti

Käyn läpi organisaatioiden kyberturvallisuusuhkia valkohattuhakkerin näkökulmasta sekä hyökkääjien toimintatapoja sekä näiden vaikutuksia. Lisäksi käyn läpi ennustuksia tulevaisuuden uhkakuvista, sekä suojautumiskeinoja hyökkäyksiltä.

Esittely

Jarkko Vesiluoma on kyberturvallisuusasiantuntijana Principal Offensive Security Lead roolissa Elisa Oyj:ssä. Hän on erikoistunut hyökkäävään tietoturvaan. ja on aktiivinen puhuja sekä kouluttaja, joka on tunnettu osallistumisestaan eri tapahtumiin, kuten Disobey 2024.

Erja Widgren-Sallinen

Koulutus- ja hakijapalveluiden päällikkö, Itä-Suomen yliopisto

Esityksen abstrakti

Taustalla on opintohallinnon asiakaspalvelun jatkuva ruuhka. Kysymyksiä sateli tikettien, puheluiden, sähköpostien muodossa lähes läpi vuoden. Tikettien osalta tilanne oli haastava, koska näytti siltä, että käsittelyajat ovat todella pitkiä Asiakkaat eivät saaneet vastausta ajoissa. Toki kysymykset olivat kaikkea mahdollista hakemiseen, opintoihin, hyväksilukuihin, järjestelmän käyttöihin, tunnuksiin jne liittyviä. Asiakkaat eivät erottaneet, kuka (mikä taho) mistäkin kysymyksestä vastaa yliopistossa. Mikä ratkaisuksi?

Esittely

Koulutus- ja hakijapalveluiden päällikkö, tiimini työskentelevät mm. rekisteripidon, opintiotietojärjestelmien, opiskelijaksi hakemisen, opiskelijarekrytoinnin ja kansaivälisen vaihdon parissa (ml. kv-opiskelijarekrytointi ja kv-valinta). Tehtävät moninaiset opintohallinnon osalta. Olen KOOTuki-ryhmän puheenjohtaja.